top of page

01.07.24

יום שני | 18:30 | היכל מנורה תל-אביב

הגיע הזמן:
לעצור את המלחמה. להחזיר את כולם הביתה. לסיים את הסכסוך. לעשות שלום

הצטרפו למפגן הכוח הגדול של מחנה השלום ב-1 ביולי. יחד נקרא לעסקה להשבת החטופים (בתקווה שעד אז כולם ישובו הביתה בשלום) ולסיום המלחמה, ונתחיל לבנות את היום שאחרי: סיום הסכסוך בהסכם שיבטיח את זכותם של שני העמים להגדרה עצמית ולחיים  בטוחים. יחד נתחייב לפעול באומץ ובנחישות

.ולבנות לנו ולילדינו עתיד טוב יותר, עתיד של שלום

נפגש ב-1.7 ב-18:30 בהיכל מנורה מבטחים ביד אליהו בתל-אביב. עם רכישת הכרטיסים, תוכלו להרשם גם להסעות חינם לאירוע. באירוע יקחו חלק יהודים וערבים, מהפריפריה ומהמרכז, משפחות שכולות, משפחות חטופים, אנשי ונשות ציבור, רוח, מוזיקה ועוד.

הגיע הזמן. עכשיו, כשבוער וכואב, אחרי שנים ארוכות של פחד ואלימות, של מאבק, של כיבוש ושל טרור. המלחמה שפרצה ב-7.10 צריכה ויכולה להיות המלחמה האחרונה, המלחמה

.שאחריה יבוא שלום. הצטרפו אלינו

הצטרפו אלינו והבטיחו את מקומכם

באירוע השלום הגדול ב-1.7:

לא יכול.ה להגיע? תמכ.י בתרומה:

:שתפו עם חברים

האירוע בשיתוף ובתמיכת: זזים - קהילה פועלת | נשים עושות שלום | עומדים ביחד | הקרן החדשה לישראל ושתיל | שלום עכשיו | מחזקים | ארץ לכולם | פורום המשפחות השכולות הישראלי-פלסטיני | יוזמות אברהם | קול רבני לזכויות אדם | קולקטיב מזרחי-אזרחי | השמאל האמוני | אימהות נגד אלימות | פורום ארגוני השלום | פסיכואקטיב | קול אחר | קבוצת עבודה מדינית | עו"סים שלום | זעקת האימהות | קדמה לשוויון בחינוך | אתגר | פורום 1325 להסכם מדיני | אילהאם - היום שאחרי | הגוש נגד הכיבוש בחיפה | עיר עמים | איתך מעכי | לוחמים לשלום | פורום דו קיום בנגב | רעך כמוך | כל אזרחיה | שוברים שתיקה | שותפות השלום | כהניזם, גזענות והומופוביה לא בבית ספרנו | מחסוםWatch | הורים נגד מעצרי ילדים | פעילי.ות בקעת הירדן | יש גבול | תורת צדק | אשה לאשה מרכז פמיניסטי חיפה | במקום | עמק שווה | תרבות של סולידריות | מס"ד – מחנה סוציאל דמוקרטי | סיפור-חכאיה | תלמים - צעירים בתנועה הרפורמית | בדרך אל הסולחה | שותפות השלום | הפורום לחשיבה אזורית |  JStreet ישראל |
Israelis and Palestinians for Peace | The Robert Weil Family Foundation | Principles for Peace | B8 of Hope | United for a Shared Future | ואחרים

hatter.jpg

01.07.24

יום שני | 18:30 | היכל מנורה תל-אביב

01.07.24

יום שני | 18:30 | היכל מנורה תל-אביב

הגיע הזמן:
לעצור את המלחמה. להחזיר את כולם הביתה.
לסיים את הסכסוך.
לעשות שלום

הצטרפו למפגן הכוח הגדול של מחנה השלום ב-1 ביולי. יחד נקרא לעסקה להשבת החטופים (בתקווה שעד אז כולם ישובו הביתה בשלום) ולסיום המלחמה, ונתחיל לבנות את היום שאחרי: סיום הסכסוך בהסכם שיבטיח את זכותם של שני העמים להגדרה עצמית ולחיים  בטוחים. יחד נתחייב לפעול באומץ ובנחישות ולבנות לנו ולילדינו עתיד טוב יותר, עתיד של שלום.

נפגש ב-1.7 ב-18:30 בהיכל מנורה מבטחים ביד אליהו בתל-אביב. עם רכישת הכרטיסים, תוכלו להרשם גם להסעות חינם לאירוע. באירוע יקחו חלק יהודים וערבים, מהפריפריה ומהמרכז, בני משפחות שכולות, בני משפחות חטופים, אנשי ציבור ורוח, מוזיקאים ועוד.

הגיע הזמן. עכשיו, כשבוער וכואב, אחרי שנים ארוכות של פחד ואלימות, של מאבק, של כיבוש ושל טרור. המלחמה שפרצה ב-7.10 צריכה ויכולה להיות המלחמה האחרונה, המלחמה שאחריה יבוא שלום. הצטרפו אלינו.

שתפו עם חברים:

לא יכול.ה להגיע? תמכ.י בתרומה:

hatter.jpg

האירוע בשיתוף ובתמיכת: זזים - קהילה פועלת | נשים עושות שלום | עומדים ביחד | הקרן החדשה לישראל ושתיל | שלום עכשיו | מחזקים | ארץ לכולם | פורום המשפחות השכולות הישראלי-פלסטיני | יוזמות אברהם | קול רבני לזכויות אדם | קולקטיב מזרחי-אזרחי | השמאל האמוני | אימהות נגד אלימות | פורום ארגוני השלום | פסיכואקטיב | קול אחר | קבוצת עבודה מדינית | עו"סים שלום | זעקת האימהות | קדמה לשוויון בחינוך | אתגר | פורום 1325 להסכם מדיני | אילהאם - היום שאחרי | הגוש נגד הכיבוש בחיפה | עיר עמים | איתך מעכי | לוחמים לשלום | פורום דו קיום בנגב | רעך כמוך | כל אזרחיה | שוברים שתיקה | שותפות השלום | כהניזם, גזענות והומופוביה לא בבית ספרנו | מחסוםWatch | הורים נגד מעצרי ילדים | פעילי.ות בקעת הירדן | יש גבול | תורת צדק | אשה לאשה מרכז פמיניסטי חיפה | במקום | עמק שווה | תרבות של סולידריות | מס"ד – מחנה סוציאל דמוקרטי | סיפור-חכאיה | תלמים - צעירים בתנועה הרפורמית | בדרך אל הסולחה | שותפות השלום | הפורום לחשיבה אזורית |  JStreet ישראל |Israelis and Palestinians for Peace | The Robert Weil Family Foundation | Principles for Peace | B8 of Hope | United for a Shared Future | ואחרים

הצטרפו אלינו והבטיחו את מקומכם באירוע השלום הגדול ב-1.7:

האירוע בשיתוף: זזים - קהילה פועלת | נשים עושות שלום | עומדים ביחד | הקרן החדשה לישראל ושתיל | שלום עכשיו | מחזקים | ארץ לכולם | פורום המשפחות השכולות הישראלי-פלסטיני | קול רבני לזכויות אדם | קולקטיב מזרחי-אזרחי | השמאל האמוני | אימהות נגד אלימות | פורום ארגוני השלום | פסיכואקטיב | קול אחר | קבוצת עבודה מדינית | עו"סים שלום | זעקת האימהות | קדמה לשוויון בחינוך | אתגר | פורום 1325 להסכם מדיני | אילהאם - היום שאחרי | הגוש נגד הכיבוש בחיפה | עיר עמים | איתך מעכי | לוחמים לשלום | פורום דו קיום בנגב | רעך כמוך | כל אזרחיה | עמותת סיפור חכאיה | שוברים שתיקה | שותפות השלום | כהניזם, גזענות והומופוביה לא בבית ספרנו | מחסוםWatch | הורים נגד מעצרי ילדים | פעילי.ות בקעת הירדן | יש גבול | תורת צדק | אשה לאשה מרכז פמיניסטי חיפה | במקום | עמק שווה | תרבות של סולידריות | מס"ד – מחנה סוציאל דמוקרטי | סיפור-חכאיה | תלמים - צעירים בתנועה הרפורמית | בדרך אל הסולחה | שותפות השלום |   JStreet ישראל | The Robert Weil Family Foundation | Principles for Peace | United for a Shared Future | ואחרים

bottom of page